Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar.

Försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden är en integrerad del av hälso- och sjukvårdens arbete.

Grundmoduler

Utbildningens första del består av två grundmoduler som tillsammans utgör en allmän kunskapsplattform för klinisk försäkringsmedicin. Dessa rekommenderas för alla specialiteter och även andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Öppna

Fördjupningsmoduler

Utbildningens andra del består av sex fördjupningsmoduler med fokus på försäkringsmässiga frågeställningar kopplade till specifika patientgrupper. Dessa rekommenderas främst för specialiteter som hanterar respektive patientgrupp.

Öppna

Ordlista