Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar.

Försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden är en integrerad del av hälso- och sjukvårdens uppdrag.

Grundmoduler

Utbildningen består av fyra grundmoduler som tillsammans utgör en allmän kunskapsplattform för klinisk försäkringsmedicin. Dessa rekommenderas för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården som medverkar i försäkringsmedicinska bedömningar.

Öppna