Testa dina kunskaper i försäkringsmedicin

  • SÅ HÄR GÅR
    DET TILL
  • 1 Testet består av tio frågor.
  • 2 För godkänt måste du klara minst åtta av frågorna.
  • 3 Ladda ned ditt kursintyg när du fått godkänt på kunskapstestet.
Syftet med den här modulen är att du ska testa dina baskunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Du kan göra testet flera gånger. För samtliga frågor gäller att ett eller flera svarsalternativ är korrekt.
Förbered dig gärna genom att titta på de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet samt intygsföreskriften via Socialstyrelsens hemsida.
STARTA TEST