Grundmoduler

Den här utbildningen består av fyra grundmoduler och ett kunskapstest. Modulerna innehåller hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, arbetsgivarens och välfärdsaktörernas ansvar och sjukskrivningsprocessen vid korta och långa fall. I kunskapstestet kan du testa dina kunskaper.

Grundmodul

Hälso- och sjukvårdens försäkrings­medicinska uppdrag

Grundmodul

Arbetsgivarens och välfärds­aktörernas uppdrag

Grundmodul

Sjukskrivnings- och rehabiliterings­processen – korta fall

Grundmodul

Sjukskrivnings- och rehabiliterings­processen – långa fall

Kunskapstest

Testa dina kunskaper
i försäkringsmedicin