Testa dina baskunskaper i försäkringsmedicin

  • SÅ HÄR GÅR
    DET TILL
  • 1 Testet består av 20 frågor indelade i sju teman.
  • 2 För godkänt måste du klara minst 80% av frågorna.
  • 3 Vid godkänt test kan du ladda ner ditt kursintyg.
Syftet med den här modulen är att du ska testa dina baskunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Du kan göra testet flera gånger och tanken är att du både ska testa dina kunskaper och lära dig mer om det du inte redan kan.

Förbered dig gärna genom att titta på de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet samt intygsföreskriften via Socialstyrelsens hemsida.

Om du inte klarar testet rekommenderar vi dig att söka dig till en basutbildningskurs i försäkringsmedicin alternativt att du i samråd med din handledare söker kunskap runt de områden du inte behärskar på annat sätt.
Frågorna är indelade i nedanstående sju teman. Dessa teman motsvarar de områden som täcker in kompetensmålen för AT-läkare i ”Vägledning för försäkringsmedicinsk kompetensutveckling - läkares allmäntjänstgöring”.

• Sjukvårdens uppdrag, roll, ansvar
• Sjukdom, funktionshinder och arbete
• Medicinska underlag
• Övriga aktörers uppdrag, roll, ansvar
• Samordning och samverkan
• Aktuella regelsystem och normativa rekommendationer
• Etik, värderingar och förhållningssätt
STARTA TEST

Ordlista