Tre grundmoduler

Ditt första steg i denna utbildning är tre grundmoduler. De första två ger dig kunskap om hälso- och sjukvårdens, arbetsgivarens och välfärdsaktörernas ansvar inom försäkringsmedicin. Den sista testar dina kunskaper.

Grundmodul

Hälso- och sjukvårdens
försäkrings­medicinska uppdrag

Grundmodul

Arbetsgivarens och välfärds­aktörernas ansvar

Grundmodul

Arbetsgivarens och välfärds­aktörernas ansvar

En individs arbetsgivare och olika myndigheter har lagstadgad skyldighet att ge stöd till individer med funktionshinder. Vem har ansvar för vad och vilka behov av samverkan med hälso- och sjukvården har de olika aktörerna för att klara sitt uppdrag.

Öppna
Kunskapstest

Testa dina baskunskaper i försäkrings­medicin