Tre grundmoduler

Ditt första steg i denna utbildning är tre grundmoduler. De första två ger dig kunskap om hälso- och sjukvårdens, arbetsgivarens och välfärdsaktörernas ansvar inom försäkringsmedicin. Den sista testar dina kunskaper och låser upp utbildningens fördjupningsmoduler.