Grundmoduler

Ditt första steg i denna utbildning är två grundmoduler. De ger dig kunskap om hälso- och sjukvårdens, arbetsgivarens och välfärdsaktörernas ansvar inom försäkringsmedicin. Efter grundmodulerna följer ett kunskapstest.

Grundmodul

Hälso- och sjukvårdens
försäkrings­medicinska arbete

Grundmodul

Arbetsgivarens och välfärds­aktörernas ansvar

Kunskapstest

Testa dina baskunskaper i försäkrings­medicin

Ordlista