Sex fördjupnings­moduler

Ditt nästa steg i denna utbildning är att fördjupa dig inom försäkringsmedicinska bedömningar för olika patientgrupper. Varje modul tar avstamp i ett patientmöte och ger sedan fördjupad information i ett antal kunskapsdelar. I modulerna kommer du få testa dina kunskaper genom ett test.

Fördjupningsmodul

Vuxna med varaktig
funktions­nedsättning

Fördjupningsmodul

Långa och komplexa
sjukskrivningar

Fördjupningsmodul

Långa och komplexa
sjukskrivningar

I denna modul diskuterar vi försäkringsmedicinska aspekter kopplade till svårbedömda och långdragna sjukskrivningar.

Öppna
Fördjupningsmodul

Graviditet och
försäkringsmedicin

Fördjupningsmodul

Graviditet och
försäkringsmedicin

I den här modulen kommer vi diskutera frågor som handlar om ohälsa, sjukdom, sjukfrånvaro och sjukskrivning vid graviditet samt graviditetspenning och jämställt föräldraskap.

Öppna
Fördjupningsmodul

Barn och unga vuxna med
funktionsnedsättning

Fördjupningsmodul

Kognitiv funktionsnedsättning
och sjukskrivning

Fördjupningsmodul

Arbetsskador och
arbetsolycksfall

Ordlista