Sex fördjupnings­moduler

Ditt nästa steg i denna utbildning är att fördjupa dig inom försäkringsmedicinska bedömningar för olika patientgrupper. Varje modul tar avstamp i ett patientmöte och ger sedan fördjupad information i ett antal kunskapsdelar. I modulerna kommer du få testa dina kunskaper genom ett test.