Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar.

Försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden är en integrerad del av hälso- och sjukvårdens uppdrag.

Börja med att välja din yrkesroll

För AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården.

Välj

För dig som är ST-läkare.

Välj