Att bistå patienter med försäkrings­medicinska bedömningar.

Försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden är en del av vårduppdraget och i grund och botten en patientsäkerhetsfråga. För att genomföra den här utbildningen rekommenderas följande förkunskaper:

  • Kurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under grundutbildningen
  • Basutbildning i klinisk försäkringsmedicin (läkare)
  • Klinisk praktik med handledning efter grundutbildning

Grundmoduler

Utbildningens första del består av tre grundmoduler som tillsammans utgör en allmän kunskapsplattform för klinisk försäkringsmedicin. Dessa rekommenderas för alla specialiteter och även andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Öppna

Fördjupningsmoduler

Utbildningens andra del består av sex fördjupningsmoduler med fokus på försäkringsmässiga frågeställningar kopplade till specifika patientgrupper. Dessa rekommenderas främst för specialiteter som hanterar respektive patientgrupp.

Öppna